Zapisy do szkoły

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, do  klasy trzeciej Gimnazjum (w okresie przejściowym)  oraz klasy pierwszej trzyletniego Liceum na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 3 kwietnia br., zakończą się 30 czerwca 2018 r. 

Zgłaszani uczniowie do klas pierwszych Szkoły Podstawowej muszą mieć w roku 2018 ukończony siódmy rok życia.  Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez:

- złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami (w załączeniu)

- okazaniu dowodu tożsamości dziecka

- okazaniu dowodu tożsamości rodzica

 

Kompletne dokumenty należy składać w szkole Louvois osobiście Kierownikowi w każdą sobotę, kiedy są zajęcia, o godz. 9.00 lub od godz. 12.15 do 12.50. (wejście do szkoły z boku budynku, na lewo od wejścia głównego)

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: strasburg-filia@orpeg.pl

Do dnia 30 czerwca br. zostanie podana do wiadomości lista uczniów przyjętych do SPK.